Bảng Giá

Bảng giá Saigon Garden Riverside Village :

Bảng giá dự kiến : 

Giá dự kiến biệt thự vườn DT 1.000m2 từ 29-30 tỷ/nền
Giá dự kiến biệt thự vườn DT 1.300m2 từ 37-39 tỷ/nền
Giá dự kiến biệt thự vườn DT 1.420m2 từ 41-43 tỷ/nền
Giá dự kiến biệt thự vườn DT 1.500m2 từ 42-44 tỷ/nền
Giá dự kiến biệt thự vườn DT 1.550m2 từ 43-46 tỷ/nền

0911786999